AboutVi arbetar med OVK-besiktning, projektering och utbildning.

KVALITETSPOLICY

:

Syftet med kvalitetssystemet är att utföra korrekta uppdrag i rätt tid.

Kvalitetssystem:

Systemet är uppbyggt dels med generella system/arbetsbeskrivningar kompletterat med objektsspecifika.

Systemet är uppbyggt som en förenkling efter "Handbok i kvalitetsstyrning" av Per Wåhlin mfl.

Systemet revideras löpande. Systemet hänvisar till ISO 9001:1994, Krav på kvalitetssystem.


MILJÖPOLICY


Företaget strävar efter att vi och våra kunder uppfyller lagar och förordningar inom miljöområdet som berör verksamheten. 
 

 Företaget strävar efter att minska vårt och våra kunders miljöpåverkan genom ett kontinuerligt miljöarbete. 
 

Företaget strävar efter att ta miljöhänsyn vid all verksamhet, konstruktion, inköp mm.  
 

Personalen skall utbildas inom miljötänkande.

För att efterleva ovanstående miljöpolicy har vi framtagit ett miljöledningssystem som syftar till att erhålla miljödiplomering enligt Göteborgs-modellen.


Rätt utfört uppdrag i rätt tid


Vi hjälper Er utföra OVK-besiktning och ventilationsprojektering