Home

Frisk luft är viktigt!


OVK-Besiktning skall utföras i de flesta byggnader. T ex i bostäder, butiker, kontor, skolor och förskolor.

Undantaget är endast:  industribyggnader, hemliga försvarsbyggnader, ekonomibyggnader för jordbruk och en- och tvåbostadshus med självdragsventilation och mekanisk frånluft.


OVK skall göras första gången när en byggnad uppförs och sedan återkommande var tredje eller sjätte år beroende på typ av ventilation och typ av byggnad.


Vi utför OVK-Besiktning

i Syd- och Västsverige


Vi erbjuder OVK-besiktning av bostäder, lokaler, butiker etc.


Certifierade sedan 1994.


Vi erbjuder även hjälp med projektering av ventilation och rör.

Begär offert på OVK-besiktning.

Få svar inom 24 timmar


SMS:a till 070-738 30 84


Ange OVK offert önskas för antal lägenheter och typ av ventilationssystem (självdrag, mekanisk frånluft eller mekanisk från- och tilluft)

Experter på ventilation och inneklimat


Vi jobbar med besiktning och projektering av ventilationsanläggningar.


OVK-BESIKTNING

Vi utför OVK-besiktningsuppdrag åt BRF, hyresvärdar, kontorsfastighetsägare, butiksägare mfl.

 

READ MORE

Utbildning inom OVK

Vi utför utbildning inom OVK-området

 

READ MORE

PROJEKTERING

Vi utför projekteringsuppdrag av ventilation och VVS-anläggningar

 

READ MORE

Vad säger våra kunder om oss?

"Noggrann och det lönar sig i längden..."


Vi använder konsulten sedan många år dels  i energi frågor och i olika ovk ärende som besiktningar och efterföljande åtgärder. Inte alltid billigast men noggrann och det lönar sig i längden.


Niclas, Göteborg"samarbetat med i flera år och kan rekommendera"


Konsulten har jag samarbetat med i många år och kan rekommendera!

Konsulten arbetar både med projektering av VVS och Ventilation samt OVK och har en mycket god förståelse hur allt skall fungera i fastigheter samt är mycket kunnig och till slut trevlig att arbeta tillsammans med.


Mats, KungsbackaVerksamhetsområden

Ventilations- och rörprojektering

OVK-besiktning

Utbildning inom OVK

Energirådgivning och energibesparing